Orfa nábytek

Orfa nábytek, být doma... je zážitek

Podrobné podmínky akce
DNY BEZ DPH
na nábytek Black Red White

I. Úvodní ustanovení

 1. Black Red White CZ, a.s., Ostravská 5, 735 14 Orlová-Poruba, IČ: 25869973, DIČ: CZ25869973, zapsána v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2426 a ORFA, a.s., Ostravská 5, 735 14 Orlová-Poruba, IČ: 25530275, DIČ: CZ25530275, zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2277 (dále jen „Prodejce“) organizují v termínu od 1. 10. do 31. 12. 2019 marketingovou akci zvanou „DNY BEZ DPH na nábytek Black Red White(dále jen „Akce“).

II. Definice

 1. V rámci Akce jsou ceny vybraného sortimentu nábytku Black Red White poníženy o původní hodnotu DPH.
 2. Akce platí na prodejnách ORFA nábytek i na e-shopu www.orfa-nabytek.cz
 3. Modelový příklad: cena zboží 12.100 Kč včetně DPH, hodnota DPH 2.100 Kč, prodejní cena po dobu trvání Akce 10.000 Kč – odečtená sleva DPH znamená slevu 17,36 % z celkové původní prodejní hodnoty zboží.
 4. Ceny uvedené v Akci a procentuální slevy jsou vypočítány z původní prodejní ceny zboží. Původní prodejní cena je cena, za kterou bylo zboží prodáváno před tím, než bylo zařazeno do předmětné Akce.
 5. Z právních důvodů nelze odečíst DPH jako takovou, účtenka bude DPH obsahovat dle platné legislativy.
 6. Snížení cen po dobu Akce se na prodejnách i na e-shopu vztahuje na vybraný sortiment výrobce nábytku Black Red White, který patří mezi největší výrobce nábytku a bytových doplňků v Evropě.
 7. Při objednávání zboží nabízeného v Akci je zákazník povinen postupovat v souladu s obchodními podmínkami Prodejce a podmínkami Akce.

III. Objednávka

 1. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě, že zboží bude vyprodané; po učiněné objednávce a její akceptaci; nebude zboží již dostupné anebo zvýhodněná cena bude na určité zboží poskytnuta v omylu. V uvedených případech si Prodejce vyhrazuje právo stornování učiněné a uhrazené objednávky.
 2. Zákazník si je vědom, že s ohledem na legislativní řád České republiky není možné neúčtovat DPH. Daňový doklad bude výši DPH obsahovat, cena zboží bude ovšem ponížena o původní hodnotu DPH.

IV. Závěrečná ujednání

 1. Zákazník bere na vědomí, že ceny zboží, výše slev, jakož i dostupnost zboží nemusí být na prodejnách a e-shopu stejná.
 2. Prodejce si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Akce, a to i bez udání důvodu.
 3. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci.
 4. Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Ostravě dne 30. 9. 2019

Přijímáme online platby kartou

E-shop infolinka
737 490 390
Po - Pá: 8.00 - 18.00
Výrobci nábytku Výrobci nábytku